Oncology

LEUKOKINE Injection

Conpositions Filgrastim (recombinant human methionyl granulocyte colony-stimulating factor). Description Each vial (1.2 mL) contains filgrastim (r-metHuG-CSF) 300 mcg. It also contains the

EPOKINE

THÀNH PHẦN Hoạt chất: Epokine Prefilled Injection 2000 Units/0.5mL: Epoetin tái tổ hợp 2000 IU/0.5mL Vật chủ: Tế bào buồng trứng chuột túi má Trung Quốc, CHO. Vật trung gian:

Menu Title